fbpx
Бърза поръчка на билет по телефон? +359883555030

Бояна Ликоманова-Димова

Бояна Ликоманова-Димова
Ръководител на BI отдел и партньор, Balkan Services

Бояна е разработчик на редица стратегии за Business Intelligence приложения в български и международни проекти. Притежава над 14 г. опит в IT сектора с пряка работа с клиенти, идентифициране на техните нужди и удовлетворяването им чрез внедряване на бизнес решения.

Магистър по технологично предприемачество и иновации в информационните технологии. Лектор в множество събития и университетски програми на тема BI. Притежава сертификати за разработка на BI системи с технологията Qlik и за водеща PM методология.

Бояна е партньор и ръководител на BI отдела в Balkan Servicesконсултантска IT компания, която внедрява софтуерни решения за бизнеса с фокус върху BI, ERP, финансова консолидация и планиране, предимно при средни и големи компании. Компанията предлага и цялостни решения за поддръжка на ИТ инфраструктурата.